Sonny Perdue, landbúnaðarráðherra Bandaríkjanna í stjórn Trump, hefur lýst yfir efasemdum um áhrif loftslagsbreytinga og dregið verulega úr fjárveitingum til rannsókna á áhrifum þeirra á landbúnað í Bandaríkjunum.
Fréttir 08. júlí 2019

Hættir að birta rannsóknaniðurstöður um loftslagsbreytingar

Vilmundur Hansen

Samkvæmt því sem segir á heimasíðu Politico hefur Trump-stjórnin hætt að fjármagna rann­sóknir og útgáfu rann­sókna­­niðurstaðna sem sýna að loftslagsbreytingar og hækkun loftslagshita á jörðinni geti haft skaðleg áhrif á uppskeru og heilsufar. Fjölda rannsókna­niður­staðna hefur verið stungið ofan í skúffu.

Í frétt vefritsins Politico hefur stjórn Trump þegar neitað og komið í veg fyrir útgáfu á fjölda ríkisfjármagnaðra rann­sóknaniðurstaðna ­sem vara við skaðlegum áhrifum loft­slags­breytinga. Rann­sóknirnar sem um ræðir eru unnar af vísindamönnum á vegum landbúnaðarráðuneytis Bandaríkjanna og því í eigu ráðuneytisins.

Aukinn koltvísýringur dregur úr heilnæmi plantna

Skýrslurnar sem um ræðir fjalla meðal annars um minnkandi magn næringarefna í hrísgrjónum og öðrum nytjaplöntum vegna hækkandi magns koltvísýrings í andrúmslofti. Slíkur samdráttur í næringarefnum er talinn munu hafa neikvæð áhrif á heilsu hundruð milljóna manna um allan heim og þá sérstaklega þeirra 600 milljóna sem reiða sig á hrísgrjón sem daglega fæðu.
Aukinn koltvísýringur í and­rúmslofti hefur einnig neikvæð áhrif á næringargildi fóðurjurta sem aftur hefur áhrif á vöxt búfjár og leiðir til aukinnar notkunar á fóðurbæti.

Vilja koma í veg fyrir fjölmiðlaumfjöllun

Samkvæmt heimildum Politico eru allar rannsóknaniðurstöðurnar sem um ræðir ritrýndar af virtum vísindamönnum. Einnig er bent á að þrátt fyrir að sumar rannsóknirnar hafi ekki verið gerðar til að skoða áhrif loftslagsbreytinga hafi þær samt sem áður haft áhrif á niðurstöðurnar og sýnt fram á ótvíræð og neikvæð áhrif loftslagsbreytinga. Er þar meðal annars átt við þætti eins og hækkandi hitastig og breytingar á veðri.

Tilgangur stjórnar Trump, samkvæmt því sem vísindamenn sem hlut eiga að máli segja, er að koma í veg fyrir að fjölmiðlar fjalli um rannsóknaniðurstöðurnar og uppvísi almenning um innihald þeirra og raunverulega stöðu loftslagsmála og hætturnar sem af þeim stafa.

Vísindamaður við Pennsylvaníu-háskóla, sem vinnur að loft­slags­rannsóknum, segir að eini tilgangur þess að birta ekki rannsókna­niðurstöðurnar sé að leyna raunverulegri stöðu mála fyrir almenningi. Hann segir einnig að það sé almenningur sem líði mest og muni koma til með að taka á sig fullan þunga slæmra áhrifa yfirstandandi loftslagsbreytinga. Máli sínu til stuðnings bendir hann á aukna tíðni óveðra, bráðnun jökla og hækkandi sjávarmál, hitabylgjur, þurrka og skógarelda.

Efast um sannleiksgildi loftslagsbreytinga

Sonny Perdue, landbúnaðarráðherra Bandaríkjanna í stjórn Trump, hefur lýst yfir efasemdum um áhrif loftslagsbreytinga og dregið verulega úr fjárveitingum til rannsókna á áhrifum þeirra á landbúnað í Bandaríkjunum.

Mike Pencer, varaforseti Bandaríkjanna, hefur hvað eftir annað neitað að loftslagsbreytingar og áhrif þeirra sé ógn við Bandaríkin og segir á sama tíma að hann byggi skoðun sína á nýjustu rannsóknaniðurstöðum færustu vísindamanna.

Í yfirlýsingu frá landbúnaðar­ráðuneytinu segir að fyrirliggjandi rannsóknaniðurstöður verði birtar eftir að þær hafi verið metnar af ráðuneytinu og samþykktar til birtingar.

Bent er á að frá því í janúar 2017 hafi landbúnaðar­ráðuneyti Bandaríkjanna einungis birt opin­berlega tvær rannsókna­niðurstöður sem tengjast loftslags­málum. Niður­stöður beggja voru jákvæðar gagnvart starfsemi tveggja stórra og pólitískt valdamikilla kjöt­vinnsla.

Niðurstaða annarrar rann­sóknarinnar sýndi fram á tiltölulega litla losun koltvísýrings við kjöt­vinnslu og hin að ef dregið væri úr kjötneyslu af umhverfisástæðum mundi slíkt líklega leiða til útbreiðslu næringarskorts í heim­inum.

Starfsmenn fluttir til í starfi

Annað sem vakið hefur athygli í núverandi stefnu landbúnaðar­ráðherrans og virðist vera þversögn er að hann vill nú beina rann­sóknum á loftslagsbreytingum í átt að fjárhagslegum áhrifum þeirra, áhrifum á viðskipti og hugsanlegri þörf á útgáfu matarmiða.

Ráðherrann virðist einnig hafa það á stefnuskrá sinni að losa sig við pólitíska andstæðinga Trump sem starfa innan ráðuneytisins með því að flytja þá til í starfi. Oft og tíðum þurfa starfsmenn sem á að flytja til í starfi að flytja sig og sína milli ríkja vilji þeir starfa áfram hjá ráðuneytinu. Margir kjósa því að hætta og leita sér að vinnu annars staðar.