Halla Signý Kristjánsdóttir, þingmaður Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi og fulltrúi í atvinnuveganefnd Alþingis.
Fréttir 11. desember 2019

Umfangsmiklar breytingar gerðar á tollafrumvarpinu

Vilmundur Hansen

Halla Signý Kristjánsdóttir, þingmaður Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi og fulltrúi í atvinnuveganefnd Alþingis, segir í pistli á Facebook að fyrir atvinnuveganefnd hafi legið frumvarp sjávar- og landbúnaðarráðherra um breytingu á búvöru- og tollalögum. Umfangsmiklar breytingar voru gerðar á frumvarpinu áður en það varð að lögum.

Í frumvarpinu voru gerðar umfangsmiklar breytingar og horfið frá núverandi fyrirkomulagi við úthlutun tollkvóta og verði þá horft til svokallaðra hollenskra útboða. Lagt var til að ráðgjafarnefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara yrði lög niður samhliða þeim breytingum sem verða á úthlutun tólkvóta. Þetta byggist á niðurstöðu starfshóps sem ráðherra skipaði um endurskoðun á núverandi fyrirkomulagi.

Lagt til að binda magntölur í lög

Auk þess var lagt upp með að binda í lögin auka tollkvóta á svínasíðum um 400 tonn árlega og binda úthlutunartímabil tollkvóta fyrir árstíðarbundnar vörur fast árlega. Með því yrði tollverndin bundin í tímabil og verða því sumar vörur allt árið á opnum tollum en aðrar og þá, til að mynda nokkrar tegundir eins og kartöflur og gulrófur, fengju aðeins fulla tollvernd hluta út ári. Bændur lögðust gegn þessum tillögum.

„Ég var skipuð framsögumaður málsins. Þingflokkur Framsóknarflokksins lagði miklar áherslur á að breytingar yrðu gerðar á frumvarpinu og hlustað yrði á þær óánægðuraddir sem risu upp í kjölfar flutningi málsins. Hef ég lagt mig fram að vinna að þeim breytingum, með góðri hjálp frá Þórarni Inga Péturssyni og náð því sem við getum verið sátt við að fylgja eftir en auðvitað er mörgum spurningum enn ósvarað.“


Gengið að öllum kröfum garðyrkjunnar

Í færslu Höllu Signýjar segir að frumvarpið hafi tekið ýmsum breytingum. Þar má nefna að tillaga um aukinn magntoll á um 400 tonnum á svínasíðum er tekinn út og við breytingarnar fá kartöflur og gulrófur fulla tollvernd allt árið og sett var inn tollvernd á til dæmis spergilkáli, hvítkáli, blómkáli og steinselju. Í breytingum var gengið að öllum kröfum garðyrkjubænda varðandi tollverndartímabil og jafnvel aukið við þau auk þess sem ákveðið var að endurskoða tímabilin og magntölur.

Samkvæmt frumvarpinu skal ráðherra á tveggja ára fresti endurmeta þær vörur og tímabil sem tollverndin á við og við endurmatið skal meðal annars litið til þróunar á innlendri framleiðslu og innanlandsneyslu.

Þróun tollverndar

Í pistli Höllu Signýjar segir að í frumvarpinu séu gerðar umfangsmiklar breytingar og horfið frá núverandi fyrirkomulagi við úthlutun tollkvóta. Nefndin leggur áherslu á mikilvægi þess að fylgst verði náið með áhrifum breytinganna á tollvernd sem ætlað er að vernda innlenda framleiðslu og jafna aðstöðumun innlendra framleiðenda gagnvart erlendum framleiðendum. Nefndin leggur því til að ráðherra skipi starfshóp sem falið verið að fylgjast með þróun tollverndar vegna framangreindra breytinga. Starfshópurinn skili af sér skýrslu í ársbyrjun 2022.

Nefndin beinir því til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að koma á fót samráðsvettvangi stjórnvalda og fulltrúum innflytjenda, framleiðenda, verslunar og neytenda í því skyni að unnt verði að bregðast fyrr við til dæmis ef útlit er á að skortur verði á tilteknum vörum.